Name Ts. Dr. SUZIYANTI BINTI MARJUDI Faculty/Centre
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Position DS51 - PENSYARAH KANAN Email Address suziyanti@uthm.edu.my
Nill