Name PUAN NORHAFIZAH BINTI AHMAD Faculty/Centre
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
Position DS45 - PENSYARAH Email Address
# Name Type
1. KEMISKINAN HAID DI MALAYSIA: ISU DAN CABARAN SEMASA PANDEMIK COVID-19 Persidangan / Seminar