Name Sr. MASFALIZA BINTI MOHSEN Faculty/Centre
FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
Position DS45 - PENSYARAH Email Address masfaliza@uthm.edu.my
# Name Chapter Name Type Role
1. KAJIAN PERMASALAHAN TUNGGAKAN CUKAI TAKSIRAN DI MAJLIS PERBANDARAN KLUANG Persidangan / Seminar Penulis Pertama UTHM - First Author
2. STRATEGI PENYELENGGARAAN GERAI MILIK MAJLIS PERBANDARAN PONTIAN (MPPN) Persidangan / Seminar Penulis Pertama UTHM - First Author