Name Ts. MOHD MUZAFFAR BIN ZAHAR Faculty/Centre
PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
Position DS45 - PENSYARAH Email Address muzaffar@uthm.edu.my
# Name Chapter Name Type Role
1. PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA, UTHM BOLOT LAPAN ANUGERAH DI ESTE22 Umum Penulis Utama - Corresponding Author
2. MULTICOPTER FLIGHT CONTROLLER Persidangan / Seminar Penulis Utama - Corresponding Author
3. DUALCOPTER PID CONTROLLER Persidangan / Seminar Penulis Utama - Corresponding Author
4. EDUTAINMENTDRONE Persidangan / Seminar Penulis Utama - Corresponding Author