Name Inv. Dr. SITI NORAIZA BINTI AB RAZAK Faculty/Centre
PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
Position DS51 - PENSYARAH KANAN Email Address noraiza@uthm.edu.my
# Name Chapter Name Type Role
1. SHELENA SOOSAY NATHAN TERIMA ANUGERAH `YOUNG FACULTY (IT)¿ DI CONTEMPORARY ACADEMIC MEET 2023 Umum Penulis Utama - Corresponding Author