Name Ts. SUHAIRI BIN ISMAIL Faculty/Centre
PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
Position DV48 - JURUTERA PENGAJAR Email Address suhairi@uthm.edu.my
# Name Chapter Name Type Role
1. PENGIRIS PISANG Persidangan / Seminar Penulis Utama - Corresponding Author