Name Ts. SHARIFAH MERYAM BINTI SHAREH MUSA Faculty/Centre
FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
Position DS52 - PENSYARAH KANAN Email Address meryam@uthm.edu.my
# Name Chapter Name Type Role
1. KEBERKESANAN PENGURUSAN FASILITI BILIK KULIAH DI UTHM SEMASA PERALIHAN FASA ENDEMIK COVID-19 Persidangan / Seminar Penulis Utama - Corresponding Author
2. KAJIAN KEPENTINGAN PEMBINAAN SISTEM SALIRAN DI SESEBUAH PROJEK PEMBINAAN BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR Persidangan / Seminar Penulis Utama - Corresponding Author
3. AMALAN BAIK: PENGURUSAN SISA BINAAN Persidangan / Seminar Penulis Utama - Corresponding Author