Name Dr. LUTFAN BIN JAES Faculty/Centre
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
Position DS52 - PENSYARAH KANAN Email Address lutfan@uthm.edu.my
# Name Chapter Name Type Role
1. ALI HAMSA TOKOH PENTADBIR PERKHIDMATAN AWAM Umum Penulis Utama - Corresponding Author