Name Dr. MOHD ZAINURI BIN SARINGAT Faculty/Centre
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Position DS52 - PENSYARAH KANAN Email Address zainuri@uthm.edu.my
# Name Chapter Name Type Role
1. PEMBANGUNAN APLIKASI PEMERIKSAAN TAHAP KEBERSIHANN GERAI Persidangan / Seminar Penulis Pertama UTHM - First Author
2. PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN PUSAT TUISYEN MENGGUNAKAN APLIKASI MUDAH ALIH Persidangan / Seminar Penulis Pertama UTHM - First Author